Leung Chun-ying
Photo by Xinhua News Agency/Wu Xiaochu