Thierry Chow feng shui
Modern feng shui master Thierry Chow - Photo courtesy of Thierry Chow